Allmänna vilkor


Portstoppen.se levererar till stora delar av Sveriges fastland. Leveranser sker i egen regi samt i samarbete med Posten, DHL och Schenker. Val av transport sker vid utcheckning i KASSAN. Leveranstiden för beställningsvaror är 4-6 veckor om inget annat anges. Leveranser av gods med längd på över 3800mm kan dröja ytterligare 1 vecka. Portshoppen.se är betalningsansvarig i de fall varan skadas eller kommer bort på väg till dig. Kommer varan bort eller blir skadad när du returnerar varan så är det du som är betalningsskyldig. I fall du som kund anser att leverans dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av beställning, är det ditt ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga beställningen. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Portshoppen.se antigen per e-post eller telefon. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller om ett försäljningsobjekt har utgått, kommer vi att kontakta kund för att komma överens om en lösning. Portshoppen.se meddelar kunden om likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Vid eventuell leveransförsening kontaktar vi kunden utan dröjsmål. Kunden har vid leveransförsening rätt att häva köpet utan kostnad. Vi fullföljer alla avtal i enlighet med Konsumentköplagens.
Bekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Spara mailet för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst. Orderbekräftelsen innehåller information om leveranstidpunkt, totalpris med specificerad moms, de fullständiga (vid köptillfället aktuella) köpvillkoren och en länk till din orderstatussida där du alltid kan följa din order.

Priser
Alla priser som visas på Portshoppen.se är inklusive 25 % moms.
Portshoppen.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Portshoppen.se att häva köpet och skyndsamt återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.
Beställning
När du bekräftar din beställning ger du ditt samtycke till att Portshoppen.se påbörjar fullgörandet av beställningen och blir därmed betalningsskyldig. Genom att du slutför ditt köp lämnar du som kund ditt samtycke till den leveranstid Portshoppen.se anger i kassan. Kunder som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att handla på Portshoppen.se. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Portshoppen.se lider ekonomisk skada, polisanmäls.
Transportskadat gods
Om en vara från Portshoppen.se skadas under transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till Portshoppen.se inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. För att styrka rätten till reklamation gentemot transportbolaget är det viktigt att du sparar det eventuellt skadade emballaget i samma skick som när paketet anlände till dig.

Produktinformation
Portshoppen.se förbehåller sig rätten att justera priser, prisfel, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Observera att bilderna på webbplatsen kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator.

Force Majeure
Portshoppen.se skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras, försvåras eller försenas av någon omständighet utanför vår kontroll. Såsom befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsingripande, ny/ändrad lagstiftning, uteblivna tillstånd, krig, brand, översvämning, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten. Konsumenten kontaktas utan dröjsmål och informeras om orsaken varför företaget inte kan fullfölja köpavtalet och erbjudas att häva köpet.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Portshoppen.se´s egendom tills dess full betalning erlagts.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.Portshoppen.se ingår ej avtal med kunder som är under 18 år, utan målsmans godkännande.

Tvist
Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Konsumentköpslagen
Läs mer
Lagval
Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Portshoppen.se förbehåller sig rätten att häva köpet om detta befaras. Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag.

Frågor
Vid frågor kontakta kundtjänst via tel eller mejl :support@portshoppen.se

Säkerhet & sekretess


Personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter enligt bestämmelserna i PUL (Personuppgiftslagen). När du blir handlar hos Portshoppen.se registreras dina uppgifter för att du skall kunna utföra köpet. När du köper en vara av oss godkänner du vårt avtal. Portshoppen.se behandlar all personlig information konfidentiellt. Vissa uppgifter kan i samband med betalning lämnas ut till våra samarbetspartners för faktura- respektive kortbetalning för att du skall kunna genomföra betalning. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan tredje part. Vi kan använda dina uppgifter för att skicka reklam till dig angående denna butik och andra butiker som ingår i vårt företag. Du har alltid rätt att avböja sådana utskick, rätt att begära att få ta del av dina uppgifter, eller ta bort de uppgifter vi har registrerat om dig. För att ta del av din information; maila info@portshoppen.se

Betalning

Kortbetalning
Betala med Visa eller MasterCard konto-/kreditkort tryggt och säkert över Internet direkt i samband med din beställning. Din betalning förmedlas av ePay med säker kryptering. ePay uppfyller kraven för PCI-DSS. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Portshoppen.se hanterar inga kreditkortsnummer. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning. Vid betalning med konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Betalning i samband med leverans
Vid detta alternativ erhåller du ett beställningsunderlag innehållande de uppgifter du behöver för att kunna göra en beställning samt ev erlägga en handpenning. Full betalning erläggs först i samband med leverans, avhämtning eller installation..Handpenningen tillfaller portshoppen om köparen ej fullföljer sitt köp. Köparen har rätt att häva sitt köp och återfå erlagd handpenning i de fall portshoppen ej kan leverera beställd produkt eller tjänst.

Om cookies


Vi använder cookies!

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Läs mer

Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera m fl) så att den inte sparar cookies.

Garantier


Garantier utfästes i enighet med våra leverantörer.
Läs mer
Vänligen kontakta vår kundtjänst vid frågor.