UPPHÄNGD SKJUTPORT

Det lättmonterade & kostnadseffektiva valet!

 

EN PORT MED BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Wisniowskis upphängda skjutport återfinns ofta i byggnader som stall, lador, industrihallar, magasin och garage. Är öppningsfrekvensen låg så är denna port det perfekta valet men eftersom den rullar lätt och även går att automatisera så funkar den bra i alla situationer.
Porten går att montera på såväl in- som utsida vägg och lämpar sig lika väl som yttre skydd som inre avdelare. Nedan följer några av portens utmärkande drag och valmöjligheter.

Isolerad / oisolerad

Med eller utan motor

Lättmonterad

Minimalt underhåll

10 års garanti

 

UTFORMA DIN EGEN SKJUTPORT