NEDAN FÖLJER NÅGRA TIPS PÅ HUR DU MÄTER INFÖR NY PORT!


 

 
 
 

N - Takskjutportar kräver en viss fri takhöjd. Notera dock att det är innertakets lägsta punkt som utgör den fria takhöjden. Ett rör eller en balk som löper i takhöjd minskar därför den fria takhöjden.
Vad man ska och inte ska ta hänsyn till är ganska invecklat så kontakta oss gärna om du känner dig minsta osäker.
E - Takskenor och ev. motorskena kräver att garaget har ett visst djup. Detta är dock ett mått som sällan inte uppfylls.